Fil Suresi Merak Edilenler

fil suresi

Fil Suresinde bahsi geçen hangi kuşlardır

Kâbe’yi yıkmak üzere büyük bir orduyla gelen Yemen valisi Ebrehe’nin ordusuna saldıran Ebabil kuşlar’ dır.

Fil Suresi’nde bahsi geçen filler kaç tanedir

Kaynakların çoğunun orduda Mahmut isimli 1 tek filin yer aldığını kaydetmesine karşılık (meselâ bk. İbn Sa’d, I, 91; Taberî, Camiu’l-beyân, XXX, 303) bir takım rivayetlerde sekiz, on iki, on üç, hatta 1000 civarı filden bahsedilmektedir. (İbn Sa’d, I, 92; Kurtubî, XX, 193; Cevâd Ali, Mufassal, III, 507)

Fil Suresi nazil olunca fil vakasını görenler kimlerdir

Peygamberimizin dedesi olan Abdulmuttalib’in kendi bu vakanın şahidi olduğu tüm alakalı tefsir ve tarih kaynaklarında yer almaktadır(misal olark bk. Taberi, Razi, İbn Kesir, Fil Suresinin tefsiri).

Fil Suresi “Duymadın mı?” yerine “Elem tere= görmedin mi” halinde başlaması, bu vakanın Mekke’de her biri tarafından -görülmüşçesine-bilindiğini ve Fil Suresi indiği süre Mekke’de kendi bu olayı gören bir sürü insanın yer aldığını ve bu vakanın bir sürü açık bir hakikat olduğunu göstermektedir(bk. Razi, Beydavî, alakalı yer).

O sıralarda elli küsur yaş grubundaki olan Ebu Kuhafe, Ebu Talib, Übey b. Halef bu vakanın şahitlerindedir(bk. İbn Aşur, Fil suresinin tefsiri).

Batılılar Ebrehe’nin yendiğini söylüyorlar, bu doğrumudur

Yüzlerce İslamî kaynakların tarihi veriler ışığında bu vakanın doğrulunu tasdik ettikten sonra, temeli uydurma üzere kurulan küfürde ısrar edenlerin söylediklerinin ne kıymeti var ki! Duruma kırk yönden mucize olan Kuran benzeri Allah’ın kitabında bu husus açıkça bildirilmişken, bu kefere-fecerelerin sözlerini kale almak dahi açıklaması olası olamayan bir akıl çelişkisidir.

Eğer hakikaten kayalara kazınmış bu benzeri bir arkeolojik doküman olsaydı, kâfirler şuana kadar bunu bin kez müslümanların suratına çarpacaklardı. Böylelilikle bu benzeri gibi bir şeyin aslı-astarı yoktur.

Fil Suresi kaç ayettir.

Kuranı Kerim‘in yüzbeşinci suresi. Mekke’de nâzil olmuştur.

Fil Suresi kaç ayettir.

Fil suresi beş ayetten oluşmaktadır.

Fil Suresinde anlatılmak istenen nedir.

Fil Suresi, evvelki bir dönemde Allah’ın (c.c.) müminlere yardımını ve büyüklenenlere karşın gösterdiği gazâbını anlatmaktadır.

Fil suresi’de önemli ve ibret verici özellikler nelerdir.

Allahu Teâlâ (c.c), Kâbe’yi mübârek kılmıştır. Ona herhangi bir biçimde saldırıda bulunan, Fil suresi’nde zikredildiği benzeri korkunç bir azaba uğrar. Allahu Teâlâ (c.c), buyruklarına uyanları kurtarır, onlara yardım ederken; karşı gelenleri azâbıyla kuşatır. Allahu Teâlâ (c.c), zâlimlere karşı zayıflara, ezilenlere, hakka inanıp da zâlimlere karşı çıkamayanlara daima yardımcıdır ve en güçlüler dahi O’nun intikamı karşısında ortadan kalkar giderler.

 

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir